پروژه ها

بزودی تصاویر بیشتری از پروژه های فروشگاه طراحان جوان در این بخش به نمایش گذاشته می شود.

پروژه تالار ابریشم

 

تعداد دوربین : 11 عدد

هزینه پروژه : 5 میلیون تومان

کیفیت دوربین ها : 2 و 3 مگاپیکسل

برند : UTech

تابستان 1396

پروژه ها

پروژه کارخانه نان کاسپین

 

تعداد دوربین : 8 عدد

هزینه پروژه : 4 میلیون تومان

کیفیت دوربین ها : 2 و 4 مگاپیکسل

برند : Dahua

پائیز 1396

پروژه ها

پروژه دفتر آیت الله مکارم شیرازی

 

تعداد دوربین : 6 عدد

هزینه پروژه : 2 میلیون تومان

کیفیت دوربین ها : 2 مگاپیکسل

برند : UTech

تابستان 1396

پروژه ها

پروژه کارخانه پالت سازی مقدم

 

تعداد دوربین : 4 عدد

هزینه پروژه : 1 میلیون تومان

کیفیت دوربین ها : 1 مگاپیکسل

برند : UTech

تابستان 1396

پروژه ها

پروژه ها